Håkon sitt beste tips er å starte sammen!

Navn: Håkon Iversen
Alder: 58
Bosted: Bærum

Av Fanny Asak Smedsrud

Din business: Gründer av SoCentral, Oslo. SoCentral ble startet opp at tre gründere. Det er et privat selskap som jobber for et bedre velferdssamfunn, herunder miljø og inkludering. SoCentral er også en arena for samskaping ved at sosiale entreprenører kan være medlem og ha kontorplass i SoCentral sine lokaler på Sentralen. De har i dag syv ansatte.  

Hva gjorde at du i godt voksen alder ønsket å starte noe eget? Var det et problem du ønsket å løse?

Jeg har jobbet som konsulent og på innsiden og utsiden av organisasjoner i mange år. Årsaken til at jeg var med å starte SoCentral var at jeg så at hvis samfunnet er kunden, så kunne jeg bruke mine kompetanse til å bidra i samfunnet og ikke bare i enkeltbedrifter. Det å kunne være til reell nytte for samfunnet og samtidig få lønn for det. Det var også avgjørende at jeg hadde noen å gjøre det sammen med som jeg stolte på. Jeg har tro på at man har større sjanse for å lykkes hvis man starter noe sammen i stedet for å gjøre det alene.

Har du følt på at alder kan være en hindring som gründer?

Alder betyr ingenting i den sammenhengen. Hvorvidt man er 24 eller 58 spiller ingen rolle. Aldersforskjellen mellom de ansatte i SoCentral har vært en berikelse og bety at man ofte har ulik erfaring og kompetanse. Det man må være klar over som voksen gründer er at man går inn i en periode preget av usikkerhet og litt utrygge rammer. Hvis du derimot intervjuer meg om 15 år, så holder jeg fortsatt på med det samme!

Hvilke erfaringer, kompetanse og kontakter fra tidligere arbeidsliv har du hatt brukt for?

Jeg har tidligere jobbet som prosjektleder og har bred erfaringsbakgrunn. Jeg så at den kompetansen jeg brakte inn i vår virksomhet, sammen med de to andre, var nødvendig. Det handler om mangfoldet i en gründerbedrift. Vi er tre stykker med ulike utdanninger, bakgrunn og kompetanse. Vi trengte alt sammen inn i det vi skulle skape og det har blitt vår store styrke. Jeg har følt at min kompetanse har passet inn og har vært verdsatt av de andre.

Hva ville du gjort annerledes hvis dere skulle startet i dag?

Nesten ingenting! Når vi startet så opplevde vi at vi skulle starte noe som ingen hadde startet før i Norge. Vi gikk inn i et ukjent farvann når det kom til forretningsmodellen og visste ikke helt i starten hvordan denne vil se ut. Vi la bevisst ingen detaljerte planer,- og det var veldig smart. Vi måtte heller gjøre det og så lære. Vi hadde derimot en felles visjon om hvor vi skulle hen og den er helt uforandret i dag – seks år etter. Vi har også nesten hele tiden hatt stålkontroll over økonomien. Har du ikke kontroll på inntektene dine er sjansen stor for at du vil ende med å gå konkurs. Det har vi vært opptatt av hele tiden selv i tunge perioder. Da har vi iverksatt tiltak for å få det til å gå rundt.

Hva slags hjelp og veiledning hadde gjort det enklere for dere i startfasen ?

Dette var et ukjent felt for alle ved at man som privat selskap går inn i det som ofte er forbeholdt det offentlige. Det var ikke mange som kunne gi presise råd i startfasen. Det som derimot hadde hjulpet var å få veiledning i å spille ordentlig på lag med det offentlige, slik at de kan se på oss som et supplement til det ansvaret de er satt til å forvalte. Det å lære oss hvordan vi skulle forholde oss til dem på en måte som ikke blir skremmende og truende. Hjelp med kommunikasjon og hvordan kommunisere hva vi skal fungere som ville også vært nyttig, da dette er noe vi synes har vært krevende. Vi har aldri funnet den kommunikasjonsressursen som vi kan ha med på laget og som føles som en del av oss.

Hvilke tips har du til gründerspirer som ønsker å starte noe eget innenfor sosialt entreprenørskap?

Det interessante med sosialt entreprenørskap er den doble bunnlinjen med sosial og økonomisk verdiskaping. Som gründer må man ha evnen til å takle begge deler. Mange har et brennende engasjement for sin forretningside, men er i stor grad avhengig av støtte. Det er greit i starten, men de må tenke hvordan de skal kunne lage en sunn bedriftsøkonomi som ikke er avhengig av usikre tilskudd. Man må også vite om den sosiale verdiskapingen er reell. Hvem har det verdi for? Hva er effekten over lang tid? Hvem er dine kunder?

Det jeg også synes er ekstremt viktig er å finne noen å gjøre det med. Hvis du ikke har noen å «sparre» med underveis om grunnleggende ting kan det bli veldig tungt og slite deg ut. Jeg tror også at man utvikler en dårligere tjeneste hvis man gjør alt alene. For oss i SoCentral har dette vært uvurderlig.

Hva er det beste ved å drive ditt eget?

Det er utrolig meningsfylt. Det er krevende, men når man kommer gjennom vanskelige ting og lykkes er det en god følelse. Det å treffe så mange engasjerte mennesker er utrolig berikende. For meg har det vært en drøm å få lov til å utvikle dette. Vi har nå overlevd i seks år og har en sunn økonomi, så det føles bra.

Drømmer du også om å starte ditt eget? Ta en prat med oss!