Ikke tro alt du tenker !

Mesteparten av det hjernen gjør skjer automatisk, og heldigvis for det! Skulle vi reflektert og tenkt gjennom alt før vi handlet, ville vi trolig vært på psykiatrisk hele gjengen…

Vår hjerne har altså evnen til å forenkle våre kognitive prosesser, den tar snarveier som hjelper tankeprosessen og sparer kapasitet som vi kan bruke til andre viktige oppgaver. Og som oftest går dette helt utmerket!

Men- vår hjerne gjør feil, og biaser, eller skjevheter (en mengde av dem), beskriver når valg og vurderinger systematisk avviker fra det som stemmer overens med virkeligheten.

Gründer – vær obs på disse:

Bekreftelsesbias:
Tendensen til å søke informasjon som bekrefter antakelser og overbevisninger vi har i utgangspunktet. Hjernen søker automatisk etter informasjon som kan tolkes til støtte for de synspunkter vi har fra før, og utelater samtidig informasjon som forteller noe annet. Typisk eksempel fra Startups er overbevisningen om hvor fantastisk min løsning er. Utrolig viktig å være klar over kraften i denne biasen!

Optimismebias:
Et typisk trekk for gründere er optimisme! Og selvsagt er det både bra og helt nødvendig for å skape noe nytt og beholde motivasjonen! Men tendensen til overoptimisme er greit å være klar over. Det handler om at vi tror vi har mindre sjanse til å mislykkes enn andre; at vi er mindre utsatt for risiko og kan bli en form for ønsketenking.

Overconfidence:
Det er helt nødvendig å ha tro på seg selv og sitt prosjekt for å lykkes som entreprenør. Det er bl.a. vesentlig for å inspirere andre med på ferden. Overconfidence handler imidlertid om å være sikker – ha for tro på egne evner og føle seg for sikker der man heller burde vært mer forsiktig. Det kan knytte seg til egne evner, vurdering av en oppgave i omfang og tid, hvilken grad av kontroll man har osv.

Min erfaring er at det er lurt å øve opp evnen til å lytte til tilbakemeldinger, diskutere med andre og teste om det jeg tror er sant stemmer med virkeligheten 🙂

Noe du vil diskutere? Bli utfordret på?  
 

LA OSS TA EN KAFFE!