Livet handler om kvalitet- ikke kvantitet

Karin Range

Etter mange år i forlagsbransjen startet Karin Range opp eget firma innen organisasjonsutvikling og ledercoaching.

Navn: Karin Range
Alder: 58
Bosted: Kolbotn

Av Fanny Asak Smedsrud

Sammen med partner Michael Monrad-Krohn driver Karin Styrkerispill. De er de første i Norge til å dele forskningsbaserte metoder og verktøy gjennom Gallups metodikk. De jobber med organisasjonsutvikling og arrangerer workshops for team, coacher og ledere. Styrkerispill tilrettelegger for at ledere og team skal utvikle en styrkebasert kultur, der alle kan gjøre det de gjør best.

Hva gjorde at du i godt voksen alder ønsket å starte noe eget?

Jeg har jobbet over 30 år i forlagsbransjen, derav de siste 15 årene som leder. Jeg begynte for åtte år siden å ta utdannelse innenfor coaching da jeg blant annet ønsket å lære mer om å være leder. Jeg synes det er fascinerende med hva som skjer med mennesker når de fokuserer på sine styrker. Da jeg kom over Gallups metodikk, tenkte jeg at dette vil jeg jobbe med på fulltid. Jeg stortrivdes i forlagsbransjen, men jeg opplevde at det å jobbe med mennesker og deres styrker ga meg mer enn å produsere bøker.

Hvilke erfaringer, kompetanse og kontakter fra tidligere arbeidsliv har du hatt bruk for?

Jeg har fått brukt for mye, spesielt tankegangen; det å hele tiden tenke markedsføring, salg og leveranse. Jeg bruker all den erfaringen jeg har fått med meg fra de årene, for det å skulle starte noe eget med lite erfaring tror jeg kan være veldig utfordrende.

Hva ville du gjort annerledes hvis du skulle startet i dag?

Da ville jeg ha brukket det ned i enkle deler og sørget for å ha en enda mer strukturert metodikk. Jeg tror at de aller fleste gründere blir så forelsket i sin egen visjon og idé at de glemmer at det er mange detaljer og praktiske ting som må være på plass. Det er også avgjørende å finne mennesker som kan hjelpe deg og komplettere deg- ikke gjør alt selv! Det er vi også mye mer bevisst på i dag. Vi er gode til mye, men vi må bruke andre til det vi ikke kan.

Hva slags hjelp og veiledning hadde gjort det enklere for deg i startfasen av å bygge opp din egen business?

Forretningsutvikling har jeg på mange måter kunnet fra tidligere, men bruken av Lean-metodikken har vært veldig verdifull. Jeg tror vi hadde hatt god nytte av å ta grunnkursene til Altinn og DNB på et tidligere tidspunkt.

Hvilke tips har du til gründerspirer som ønsker å starte noe eget?

For det første så ville jeg ha begynt forsiktig, ikke si opp jobben før du vet at dette er noe du kan leve av. Test ut ideen på flere og sørg for å ha et balansert forhold til hvile og fritid. Det er veldig lett at du som entreprenør ikke har noen arbeidstid. Det å finne den balansen er viktig, å jobbe når man jobber- men ikke jobbe hele tiden.

Hva er det beste ved å drive ditt eget?

For det første er det den enorme friheten. Du må huske på å temme den, men den er der. Det er også herlig å få lov til å gjøre det du er god på hver dag selv og ikke måtte forholde deg til dårlig lederskap. Jeg må si at jeg også savner det kollegiale forholdet i den gamle jobben min og det at det var så trygt og sikkert. Hvis du er veldig opptatt av sikkerhet, så tror jeg ikke gründervirksomhet er noe for deg.

Jeg ønsker også å presisere at det aldri er for sent å starte for seg selv. Jeg møter så mange som mistrives i jobben de er. Jeg tenker at livet handler om kvalitet, og ikke kvantitet. Kanskje de burde stoppe opp tenke om det er det de vil bruke resten av livet sitt på?

Drømmer du også om en ny senkarriere? Ta en prat med oss!