Mistet jobben- satset på å skape noe eget

Smilende dame

Da Karin Smedsrud mistet jobben sin valgte hun å skape sin egen arbeidsplass

Navn: Karin Smedsrud
Alder: 55
Bosted: Fetsund, Akershus

Av Fanny Fanny Asak Smedsrud

Din business:

Driver 2punkt som per i dag er en «enkvinnes» mediebedrift. Startet opp i 2004. Jeg gjør alt fra å formidle trykksaker, prosjektarbeid og salg av annonser for ulike aktører innen nisjemagasiner. Har tidligere hatt to andre ansatte, men driver nå 2punkt på egenhånd.

Hva gjorde at du i godt voksen alder ønsket å starte noe eget? Var det et problem du ønsket å løse?

Jeg hadde mistet jobben min som prosjektleder og selger hos et trykkeri som gikk konkurs. Jeg ønsket å skape min egen arbeidsplass og beholde mine gode kunderelasjoner gjennom mange år i trykkeribransjen. Behovet jeg så jeg kunne dekke var å være en kontaktperson for kunden og bistå i alle prosesser.

Hvordan var det å miste jobben sin?

Jeg ble naturligvis stresset og fortvilet. Det tror jeg mange kan kjenne seg igjen når man mister jobben. Det var også det jeg vil kalle et «tupp i ræva». Det var en gründerspire i meg som ønsket å jobbe for kundene, i stedet for å jobbe for sjefer som var veldig resultatorienterte. I dag er jeg takknemlig for at jeg mistet jobben da det ga meg guts og motivasjon til å starte 2punkt.

Hvilke erfaringer, kompetanse og kontakter fra tidligere arbeidsliv har du hatt bruk for?

Jeg har hatt brukt for at jeg er typograf i bunn. Når jeg jobbet på trykkeri varierte jeg mellom å lage magasiner, være prosjektleder og selger. Det ga meg en bred kompetanse i alle ledd. Jeg har hatt stor bruk for nettverket jeg bygget opp og noen av disse kontaktene er mine kunder i dag.

Hva ville du gjort annerledes hvis du skulle startet i dag?

Jeg ville satt meg grundigere inn i økonomidelen av å drive egen bedrift. Det er mye penger å spare hvis man lærer seg mye selv så man slipper å bruke regnskapsfører blant annet. Jeg ser nå at dette kunne spart meg for mye penger i det lange løp. Jeg skulle også ønsket at jeg søkte hjelp til å sette opp gode salgsstrategier.

Hva slags hjelp og veiledning hadde gjort det enklere for deg i startfasen av å bygge opp din egen business?

Jeg hadde hatt behov for en mentor som jeg kunne diskutert veivalg i startfasen og hjelp med gode strategier som sagt.

Hvilke tips har du til gründerspirer som ønsker å starte noe eget?

Søk hjelp! Dette kan gjøre at du unngår å gå i alle fallgruver i starten. Man bør også gjøre vurderinger om det er «liv laga». Å ha et økonomisk budsjett og en langsiktig plan er også alfa og omega.

Hva er det beste ved å drive ditt eget?

Den tilfredstillelsen ved at man gjør noe eget og friheten under ansvar. Det føles godt å skape noe eget!

Drømmer du også om å starte ditt eget? Ta en prat med oss!