MØY Telemark er en frivillig forening som jobber for å få flere kvinner til å starte egne bedrifter. Like mange kvinner og menn drømmer om å starte egen bedrift. MØY tar tak i kvinnene før de har ferdigstilt drømmene sine – setter sammen i små nettverksgrupper og følger dem strukturert over tid.

MØY Intensiv er et prosjekt initiert og drevet av MØY Telemark – og i høst kjøres to piloter i Oslo.

MØY Intensiv tar utgangspunkt i røttene, med familie, kultur, interesser, kunnskap og erfaring som fokusområder. Livskunnskap og -livserfaring blir vektlagt i like stor grad som utdannelse og jobberfaring. Videre derfra går kursdeltagerne gjennom temaer som helse, økonomi, kunnskap og nettverk. Fokuset er hva som styrker, ikke det som svekker.

MØY Inteniv er samlingsbasert og hver samling foregår over 2,5 t. En eller to sertifiserte fasilitatorer kjører prosessen på samlingene. Hver enkelt gruppe har min. 5 – max. 8 deltagere.

MØY Intensivs hovedintensjon er å styrke kvinnenes tro på egne ressurser og vise vei hvordan disse kan utnyttes i Norge.
Interessert i å delta ? Neste gruppe starter torsdag 8. november 2018.

KONTAKT OSS FOR EN PRAT!

X