Hvorfor heter vi SISU Business?

SISU er et finsk uttrykk for en spesiell evne og kraft til å gå i mot alle odds – viljestyrke, besluttsomhet, integritet, utholdenhet og evne til å handle rasjonelt i møte med motgang. Innen positiv psykologi omtales SISU som ”the action mindset”.

Å lykkes som entreprenør krever både mot og besluttsomhet – det skjer ikke bare fordi vi ønsker det. Mange trenger å utvikle evnen til å opprettholde det motet.

Vi ønsker å gi startupsmot til å forandre og kraft til å gjennomføre.

Hva er vårt mål?

Vi ønsker å dele vår kunnskap og våre erfaringer for en bærekraftig business.

SISU Business brenner for at flest mulig skal finne sin SISU og lykkes på sin ferd med å skape fremtidens næringsliv. Vårt bidrag til bærekraft i virksomheter, er å tilby tjenester som sikrer utnyttelse av menneskelige ressurser og å utvikle sosialt ansvarlige og lønnsomme virksomheter.

Hvordan startet SISU?

Kristin Langnes har hatt store deler av sin yrkeskarriere i Canon Norge, og har fått vært med i den spennende utviklingen av gründerbedriften Noiseless som etterhvert ble en del av Canon  Det utviklet seg en helt spesiell kultur – med stor frihet for enkeltmenneske til å bruke og utvikle sine talenter. ​

Hun har selv  hatt mange ulike roller knyttet til kundeprosjekter og forbedringsprosjekter internt, både mht arbeidsprosesser  it-prosjekter og tverrfaglig jobbing. Kristin brenner for at alle bedrifter tidlig skal bygge denne bedriftskulturen. Hvem skal du være som entreprenør? I lederrollen? Hvilken kultur skal bedriften din ha?

Hun har ved siden av sin yrkeskarriere jobbet i 20 år med å bistå mennesker i store endringsprosesser, og vet hvor mye ubrukt potensiale som kan hentes frem ved bruk av riktig verktøy.

Som mange andre ble også Kristin truffet av finanskrisen  i 2009 – noe som gav henne en mulighet til å satse på på seg selv og sin drøm om å skape noe eget. Etter en lang og bred erfaring fra næringslivet, startet og utviklet Kristin egen bedrift som i 2014 tok navnet SISU – og nå er SISU Business.

Vi er i dag stolte av å være en del av SoCentral – Nordisk Inkubator for Samfunnsinnovasjon – et sted hvor det myldrer av mennesker med et brennende ønske og evne til å lykkes med prosjekter som betyr noe utover egne lommebok !

Hvem er vi?

X