SISU Business Club er et åpent og trygt sted hvor vi som kvinnelige entreprenører heier på hverandre, styrker hverandre og løfter hverandre frem ved bruk av enkle verktøy, gruppearbeid og deling av viktige erfaringer og kunnskap.

Her bygger du nettverk og får tilgang til en trygg arena for å teste ut dine tanker og idéer og øve på nye ferdighet.

 

X