SISU har utviklet en unik, helhetlig metode for å bidra til at flere entreprenører lykkes. Metoden er idé og produktuavhengig og hjelper deg i alle fasene av din businessutvikling.

SISU metoden - en helhetlig tilnærming til å byge business fra innsiden og ut

Individ og team

Vi hjelper deg å identifisere hva som er kjernen i deg, og hva som er drivkraften i bak din forretningsidé. Vi benytter en utprøvd, systemisk metode for å bidra til at du som entreprenør kan utvikle og frigjøre hele ditt potensiale. Vi guider deg også i det viktige arbeidet med å knytte til deg det riktige teamet og utvikle en lederrolle.

Lean Startup

Lean Startup er en kjent og utprøvd metode som brukes i hele idéutviklingsfasen for entreprenører. Metoden passer også godt for mer etablerte aktører som ønsker å utvikle og teste bærekraften i en idé.

Vi benytter Lean Business Platform, et pedagogisk web-verktøy som gjør det enkelt å adoptere et Lean tankesett. Verktøyet gjør det spesielt nyttig for mennesker uten tidligere erfaring i business å jobbe strukturert med sin forretningsutvikling. Gjennom praktisk tilnærming lærer deltakerne å bruke Lean Business platform, samtidig som man utvikler sitt eget prosjekt.

Ferdigheter

For mange er det en stor omstilling å starte for seg selv.  Det kan oppleves som utfordrende å være ansvarlig for alle oppgaver, spesielt hvis du kommer fra et ansettelsesforhold. Hos SISU får du utviklet ferdigheter som vil gjøre det enklere for deg å håndtere nye situasjoner og utfordringer du støter på som entreprenør.

X