BUSINESS COACHING

BUSINESS
COACHING

Selv om du har venner, familie og muligens både forretningspartnere og mentorer å diskutere med, kan det være ting du ikke vil dele med dem. Du har fått massevis av råd og anbefalinger og vet hva du skal gjøre. Allikevel er det noe som stopper deg fra å gjøre det, uten at du klarer å sette fingeren på hva det er.

En kvalifisert og erfaren coach kan ta hjelpe deg å komme til kjernen av en problemstilling slik at du raskt finner veien videre.

Du vil møte på dager når du bobler av idéer og tiltakslyst uten å klare å gjort det du ønsker. Andre dager føler du deg tom, motløs og overveldet og ser ikke veien videre.

I coaching jobber vi fra innsiden og ut og avdekker hvilke begrensende overbevisninger, frykt eller ubevisste og automatiske vaner som ikke tjener oss. Å avdekke blindsoner er en viktig ingrediens i coaching, og få verktøy til å øve inn nye mønstre.

Gå til referanser: Hvordan er det å bli coachet av Kristin?

Alle trenger en coach


Bill Gates

Vi tilbyr en-til-en coaching - konfidensielle samtaler enten ansikt til ansikt eller via telefon eller Skype.

Her er noen typiske eksempler fra coachingprogram:
- Liten tro på eget prosjekt
- Bevisstgjøring av hva som gir deg energi eller tapper deg for energi
- Mangler fokus og struktur
- Ønsker å lufte idéer
- Bli holdt ansvarlig
- Forberedelse til viktige møter


Trenger du en coach?


Kontakt oss
X