Oppfatningen av mennesker på 50+ er i stor grad preget av myter og feilinformasjon. Her kan du finne fakta og nyttig forskning som viser hvilken viktig ressurs denne stadig voksende gruppen er.

SENIORSAKER I MEDIA


50 år og utgått på dato?
Senter for Seniorpolitikk
Les denne spennende artikkelen som avliver myten om at vi på 50+ er så slitne.....

-

Meet the next generation of entrepreneurs. They’re all over 65.
MIT Technology Review
Inside Senior Planet, the tech-savviest retirement community on earth. By Lauren Smiley

-

Seniorer er produktive!
Senter for seniorpolitikk
Det er lite empirisk hold i en generell hypotese om avtakende arbeidsproduktivitet og stigende lønnskostnader med alderen.

-
Successful Entrepreneurs are older
National Bureau of Economic Research - NBER
When it come to Entrepreneurs, youth isn't everything.

-
Ta vare på seniorene!
Lederne.no
Les hvorfor det er lønnsomt både for samfunnet, bedriftene og den enkelte arbeidstaker at eldre står lenger i jobb.

-

FORSKNING OG BØKER


Sølv i håret - gull for Norge
Senter for Seniorpolitikk
Kartlegging av entreprenørskap blant seniorer, rapport fra Ny Analyse

-

The future of the ageing workforce in engineering: relics or resources?
Australian Journal of Multi-Disciplinary Engineering
Spennende forskning om ingeniører og alder. Av Michelle L. Oppert & Valerie O’Keeffe

-

The Longevity economy
Joseph F. Coughlin, MIT Age Lab
Unlocking the World’s Fastest Growing, Most Misunderstood Market

-

Kompetanseutvikling og livslang læring blant seniorer innenfor akademikeryrker?
NIFU
Rapport fra prosjektet gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, Tekna og Econa

-

Arbeidsledigheten varer lenger for dem nær pensjonsalder
Statistisk sentralbyrå
Arbeidsledige i alderen 55–66 år bruker lengre tid på å komme seg ut av ledigheten. Betydelig lavere andel kommer seg tilbake i arbeid fordi mange pensjonerer seg eller går over på helserelaterte ytelser.

-
Kontakt oss
X