Endelig voksen nok til å starte eget!

Dette sier Karl Oscar Mathiesen, som sammen med Anders Mikalsen har startet selskapet Nobema as. Begge forteller at de lenge har drømt om å skape noe selv – nå har de tatt spranget!

«Det har alltid bodd en gründer i meg, har vokst opp i en familie hvor det å starte for seg selv har vært viktig. Men man er ikke alltid voksen nok til å gjøre det, for min del så har det vært viktig å få litt tid og erfaring bak meg yrkesmessig. Det har jeg fått, og føler nå trygghet med mitt valg» – Karl Oscar Mathiesen

«For meg så er det også egentlig det samme, jeg har alltid hatt en gründer i magen. Og har egentlig sagt det hele livet at jeg hadde lyst til å gjøre noe selv, og det har vel også med at jeg har familiemedlemmer som jeg har vokst opp med som har vært gründere. Og jeg har sett den drivkraften om å få lov til å drive og bygge noe på egenhånd.» – Anders Mikalsen

Riktig fokus:

På spørsmålet om hva som har vært viktig, svarer Karl Oscar Mathiesen:

En av de tingene som er viktige i min erfaring her, er en egen oppfattelse av risikoen og det emosjonelle.
Man må ta et valg med å gå ut i noe usikkert, da er det godt å vite på forhånd at vi bor i et trygt land som Norge. Her er det sosial stønad skulle man være så uheldig at dette går ordentlig galt. Man detter ikke ut av samfunnet. Og så er det jo noe emosjonelt i det å forlate en trygg hverdag med en sjematisk orden til noe «utrygt», i gåseøyne. Med masse uforutsigbare elementer, må det gjøres med en trygg emosjonell forankring. Du må ville, det er mye vondt og mye godt.

Men sammen så blir fokuset på alt det gode, og viten om at man er trygg skulle det gå galt, et viktig element. Da har man tatt bort et farlig fokus. Hvor en del av fokus på å forvalte ideen om å bygge noe.

Om suksess:

På spørsmålet om hvordan det føles det nå, etter å ha tatt dette valget, svarer sier Anders Mikalsen:

Det jeg kan si er at det føles veldig tilfredsstillende. Rett og slett det å ha gått og tenkte på det i mange år, og har lyst til å gjøre det og det er faktisk å ha gjort det. For meg så blir det sånn at det å være en gründer det har ikke noe «to streker under svaret», og «når er du i mål?», «når har du lykkes?».
Det er et litt sånn vidt begrep. For det er klart man kan måle det i forskjellige suksess om man har gjort et eller annet, eller at man har økonomisk suksess. For meg så har det i alle fall vært det at dét å ha forsøkt er en suksess i seg selv, det at jeg faktisk turte å gjøre det og faktisk har lyst til å gjøre det og å ha gjort det det er mye bedre å se tilbake på at «ja, det har jeg gjort, det har jeg prøvd» enn å tenke tilbake at «nei, jeg turte aldri å prøve det jeg hadde lyst til å gjøre».

Så for meg så har det egentlig blitt nå grad av suksess. Jeg har fått til mye, vi har fått til mye. Uansett hva som kommer framover.

Om Nobema:
Er et ungt foretak som jobber med utviklingen av nye tjenester til B2B markedet. Nobema jobber nå med inngåelse av strategiske partnerskap for videre utvikling og lansering. Det operasjonelle arbeidet i denne fasen utføres av Anders Mikalsen og Karl Oscar Mathiesen. Grunderne bak Nobema består av en gruppe høyt kompetente mennesker med lang næringslivserfaring, primært fra bransjene bank, finans, regnskap, revisjon, media og markedsføring.

Drømmer du også om å starte ditt eget? Les om Senior med SISU! oppstartprogram for modne og erfarne mennesker.