Michael Monrad-Krohn E-motion as

SISU Startup gav bevisstgjøring og spissing av kjerneverdier og forretningsmodell. Lean Startup fokus på kundekontakt har åpnet opp for at det finnes andre og bedre løsninger som kan forsterke de produkter og tjenester jeg allerede har.