parallax background

OM SISU BUSINESS


Vi gir deg mot til å forandre og kraft til å gjennomføre.

Står du ovenfor nye veivalg, er du i oppstartsfasen med egen bedrift , eller trenger du et større nettverk å spille på?

I SISU vet vi at ingen lykkes alene, og at vi er avhengig av modige entreprenører som tør å være med og skape fremtidens næringsliv og nye arbeidsplasser. Mange drømmer om å starte noe selv, men opplever manglende tilbud og støtte.

Dette gjør vi noe med!

Vårt mål

SISU Business brenner for at du skal tørre å finne din indre SISU og lykkes på din ferd med å skape din egen bedrift.

Vårt bidrag til bærekraft i virksomheter, er å tilby tjenester som sikrer utnyttelse av menneskelige ressurser og å utvikle sosialt ansvarlige og lønnsomme virksomheter.

SISU

Finsk uttrykk for indre kraft og pågangsmot. En spesiell evne til å gå i mot alle odds – viljestyrke, besluttsomhet, integritet, utholdenhet og evne til å handle rasjonelt i møte med motgang.

Vårt team

Kristin Langnes

Grunnlegger


Ingeborg Lindseth

Web og sosiale medier


Hvordan startet SISU?

Som mange andre ble Kristin Langnes truffet av finanskrisen i 2009 - noe som gav henne en mulighet til å satse på på seg selv og sin drøm om å skape noe eget. Etter en lang og bred erfaring fra næringslivet, startet og utviklet Kristin egen bedrift. I 2014 tok den navnet SISU - som nå er SISU Business.

Kristin Langnes har hatt store deler av sin yrkeskarriere i Canon Norge, og har fått vært med i den spennende utviklingen av gründerbedriften Noiseless som etterhvert ble en del av Canon. Det utviklet seg en helt spesiell kultur med stor frihet for enkeltmenneske - til å bruke og utvikle sine talenter. ​

Hun har selv hatt mange ulike roller knyttet til kundeprosjekter og forbedringsprosjekter internt, både når det gjelder arbeidsprosesser IT-prosjekter og tverrfaglig jobbing. Kristin brenner for at alle bedrifter tidlig skal bygge denne bedriftskulturen.

Hvem skal du være som entreprenør? I lederrollen? Hvilken kultur skal bedriften din ha?

Hun har ved siden av sin yrkeskarriere jobbet i 20 år med å bistå mennesker i store endringsprosesser, og vet hvor mye ubrukt potensiale som kan hentes frem ved bruk av riktig verktøy.

Siden 2016 har Kristin jobbeet med entreprenørskap i mange former; både sitt eget og sammen med andre i ulike programmer. Og har lang erfaring med å coache entreprenører.

Våre samarbeidspartnere

Kontakt oss

    Kontakt oss
    X