Dame med sitat

Dette utsagnet har brent seg fast i meg, og kom faktisk fra to av mine ledere da jeg valgte å be om sluttpakke for å følge drømmen om mitt eget firma. Og det er grunnlaget for alt vi gjør i SISU – å bidra til at flest mulig lever ut sitt potensiale, uansett hvor skummelt det kan føles.

HVA ER SISU?

SISU er et finsk uttrykk for en spesiell evne og kraft til å stå oppreist når det blåser, ha viljestyrke, besluttsomhet, integritet, utholdenhet og evne til å handle rasjonelt i møte med motgang. Innen positiv psykologi omtales SISU som ”the action mindset”.

Å lykkes som entreprenør krever både mot og besluttsomhet og evne til å tåle motgang – det skjer ikke bare fordi vi ønsker det. Alle våre tjenester er designet for å hjelpe entreprenører til å utvikle disse egenskapene parallelt med utvikling av bærekraftige forretningsidéer.

MOT TIL Å FORANDRE – KRAFT TIL Å GJENNOMFØRE

SISU Business brenner for at flest mulig skal finne sin SISU og lykkes på sin ferd med å skape fremtidens næringsliv.

Hvordan startet SISU?

Kristin Langnes har hatt store deler av sin yrkeskarriere i Canon Norge, og har fått vært med i den spennende utviklingen av gründerbedriften Noiseless som etterhvert ble en del av Canon  Det utviklet seg en helt spesiell kultur – med stor frihet for enkeltmenneske til å bruke og utvikle sine talenter. 

Hun har selv  hatt mange ulike roller knyttet til kundeprosjekter og forbedringsprosjekter internt, både mht arbeidsprosesser  it-prosjekter og tverrfaglig jobbing. Kristin brenner for at alle bedrifter tidlig skal bygge denne bedriftskulturen. Hvem skal du være som entreprenør? I lederrollen? Hvilken kultur skal bedriften din ha?

Som mange andre ble også jeg truffet av finanskrisen  i 2009 – noe som gav meg en mulighet til å satse på på meg og min drøm om å skape noe eget. Med bakgrunn fra lang og bred erfaring i næringslivet, kombinert med en solid coachingutdannelse og erfaring med å bistå mennesker i endringsprosser har jeg skapt SISU Business og siden 2014 jobbet med entreprenører og intraprenører.

Vi er i dag stolte av å være en del av SoCentral – en Nordisk Inkubator for Samfunnsinnovasjon – et sted hvor det myldrer av mennesker med et brennende ønske og evne til å lykkes med prosjekter som betyr noe utover egne lommebok! Å bidra til å utvikle bærekraftige og sosialt ansvarlige virksomheter er viktig for oss, og vi bruker vårt nettverk her på SoCentral til nettopp det.