ET TEAM TRENGER MER ENN KOMPETANSE!


For å lykkes som entreprenør er teamet ditt en avgjørende faktor. Riktig kompetanse er selvsagt utrolig viktig, og en faktor mange investorer vurderer etter. Er du i stand til å tiltrekke deg gode folk? Viktigere er å bygge et godt team - og dessverre er det mange som slurver med det! Konsekvensen kan bli konflikter, sløsing av tid, manglende fokus ut sløsing med ressurse. Som entreprenører har vi ikke råd til det.

Dette kjennetegner velfungerende team:

Konflikter: De har avtalt hvordan de vil håndtere konflikter innen teamet.
Tillit og respekt: De har forpliktet seg til å stole på hverandre og behandle hverandre med respekt.
Roller og ansvar: Roller og ansvar er klart definert og de aksepterer å bli holdt ansvarlig for å oppfylle dette.
Kommunikasjon: De har kjøreregler for hvordan de skal kommunisere med hverandre.
Verdier: Teamet er enige om hva de står for.
Hensikt: De er enige om hvilket resultat de alle er forpliktet til å oppnå.
Akseptere forskjeller: De er i stand til å jobbe sammen selv om de er forskjellige på mange måter.
Kontakt oss
X